در دایره لذت

در دایره لذت داشتن پا خیلی مهمه نه داشتم یه مشت گوشت و استخوان و رگ  

پا بودم همراه بودن همراز بودن و هم نفس بودن یک دل بودن همه کنار هم باعث میشه دایره ای از شور وشوق از لذت و شادی ساخت 

اگر همراهی پاهایت را بردار و بیار دایره شادی و لذت تشنه ی وسیع شدنه 

شاید همین الان بشه احساست رو زیر بغلت بزنی دنبال پا بگردی ...

/ 1 نظر / 50 بازدید